Om Sarons Dal Arena

SARONS DAL 1972

SARONS DAL 2019

Historien

Siden 1965 har Troens Bevis Verdens Evangelisering drevet misjonsarbeid i store deler av verden. Det var Aril Edvardsen, bygdegutten fra Kvinesdal, som startet misjonsorganisasjonen som holder til i Sarons Dal.

 

Arils tanke var å støtte innfødte evangelister som skulle plante menigheter blant unådde folkeslag. Disse skulle igjen trene opp nye evangelister som igjen plantet nye menigheter. Det ble utviklet et gratis kurs som gav innføring i kristendommens ABC, spesialtilpasset de helt kirkefremmede. I nye områder med lite virksomhet ble det arrangert store møtekampanjer for å nå unådde folkeslag, store seminarer ble holdt for å trene lokale arbeidere og media ble et viktig virkemiddel for å nå mennesker som aldri hadde vært i berøring med en kirke. Strategien ble en suksess og millioner av mennesker har siden funnet troen på Jesus.

 

Nøkkelen til de store resultatene er støttepartnerene. Med sin støtte og forbønn har de bidratt til å bygge et misjonsarbeid som i dag når over 20 land. Millioner av mennesker har siden starten for 50 år siden funnet troen på Jesus!

Kontakt oss

Vi ønsker å legge tilrette for at ditt arrangement skal bli så perfekt som mulig!

Ta kontakt med salgsansvarlig, så kan vi skape store ting sammen,

Sarons Dal as 2020 © All Rights Reserved. Design by Philm Reklame AS